top of page

Naast veel bijval heb ik de afgelopen dagen ook veel kritiek mogen lezen over mijn optreden van afgelopen week in de commissie Bestuur & Middelen van de gemeente Bloemendaal.

Ik ben het er best mee eens dat het woord “gezeik”, ondanks het feit dat het een verder correct Nederlands woord is dat in onze spreektaal regelmatig gebezigd wordt, in de politieke arena niet het meest chique woord is om te gebruiken. Het spijt mij dan ook oprecht dat ik gedwongen word om dergelijke woorden in de mond te nemen om de stem te vertolken van dat deel van onze inwoners dat het méér dan zat is dat enkele raadsleden zich voornamelijk bezighouden met hun eigen persoonlijke kwesties. Raadsleden die bezig zijn om mensen, (oud-)burgemeesters, (oud-)wethouders, (oud-)raadsleden, (oud-)ambtenaren te beschadigen, beschimpen, beschuldigen en de boel op een zeer laakbare manier ondermijnen. Dit heeft met de controlerende taak van een raadslid helemaal niets meer te maken. Ik ben zelf inmiddels ruim 30 politiek actief, heb in al die jaren veel meegemaakt…maar dit nog niet!

Ik kan u ook best uitleggen waar mijn ergernis vandaan komt. De ergernis overigens van menig inwoner uit onze gemeente die ik spreek. Dat is ook het deel van de bevolking dat Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal vertegenwoordigt.

Met enige regelmaat heeft onze partij de mensen van Hart voor Bloemendaal uitgedaagd om met wettig en overtuigend bewijs te komen voor al hun beschuldigingen en aantijgingen. Dit heeft in al die jaren nog helemaal niets opgeleverd! Op dit moment is er nog maar één persoon in ons gemeentebestuur die is veroordeeld voor een strafbaar feit en dat is mevr. Roos. Ik ben me ervan bewust dat haar hoger beroep zaak nog dient, maar tot het moment dat zij mogelijk in hoger beroep wordt vrijgesproken, is ze gewoon veroordeeld. Het zou haar, op dit moment, derhalve sieren een iets bescheidener positie in te nemen. Ze profileert zich als de veroordeelde klokkenluider van Bloemendaal, denkt zelfs te weten waar de klepel hangt maar heeft nog helemaal niets op juridische, wettige en overtuigende manier aanhangig kunnen maken. Er zal altijd een deel van de bevolking zijn die gelooft in de roeptoeters van deze samenleving, uitgaand van het principe “waar rook is, is vuur”. Ik geloof nog altijd heilig in onze rechtstaat waarin iedereen onschuldig is, tot het tegendeel wordt bewezen.

Voor wat betreft de heer Slewe en vooral de zaak Elswoutshoek is VDB al vanaf haar oprichting de mening toegedaan dat dit geen zaak is van de gemeenteraad maar een conflict is tussen twee burgers en de gemeente. Als raadslid bemoeien wij ons met het algemeen belang van Bloemendaal en niet met zaken van individuele burgers. Dit is ook de reden dat wij toentertijd tegen het Integis onderzoek waren (en nog steeds zijn), in de overtuiging dat dit niet de oplossing zou bieden die men zoekt. Wij zijn derhalve ook verheugd over het feit dat de rechter nu mediation in deze zaak heeft opgelegd. Raadslid Slewe en Hart voor Bloemendaal leggen onevenredig veel druk op de gemeente, op het dagelijks bestuur, op de ambtelijke dienst, de griffie en de gemeenteraad over zaken die buiten onze scope als raadsleden behoren te vallen. De ruim 100 integriteitsmeldingen die zij in hebben gediend hebben allemaal direct of indirect betrekking op de zaak Elswoutshoek. De grote hoeveelheid schriftelijke en mondelinge vragen die zij stellen hebben niets meer met de controlerende taken van een gemeenteraadslid te maken maar alles met het zoeken naar menselijke fouten binnen een organisatie, in een poging aan te tonen dat er van alles mis zou zijn in onze gemeente, dat ze vervolgens denken te kunnen gebruiken in hun privézaken.

 

Ik geloof in onze rechtstaat. Ik sta voor een zuiver, eerlijk, open maar ook scherp debat, waarin best eens een onvertogen woord mag vallen. Ik sta voor een democratische samenleving waarin zowel de stem van de meerderheid, als de stem van de minderheid gehoord mag worden. Zo sta ik ook voor de gemeente Bloemendaal, waar iedereen iedere dag bezig is met het dienen van de publieke zaak. Daar gaan veel dingen goed en daar gaan ongetwijfeld ook dingen niet goed….dat mag, dat kan. We mogen elkaar aanspreken op die dingen die niet goed gaan. Dat doen we, wat mij en wat VDB betreft op een respectvolle manier. Helaas kan ik weinig respect opbrengen voor de wijze waarop enkele raadsleden dat in Bloemendaal wensen te doen en dat heb ik vorige week weer eens op duidelijke toon kenbaar gemaakt. Dat zal ik, namens de VDB, ook blijven doen. Ik heb op social media kunnen constateren dat mijn uitspraken veel stof hebben doen opwaaien. Dat doet mij deugd, kom maar op…laten we de discussie maar aan gaan, we zijn niet van suiker, democratie is niet voor bange mensen!

bottom of page