top of page
Search

Welkom in mijn wereld...

Updated: Feb 5

Mijn voornemen voor 2019 was om datgene voort te zetten dat ik ooit begon: het delen van mijn belevenissen, gedachten, vragen en daarover in gesprek te gaan met wie geïnteresseerd is en het leuk vindt.

In een vorige levensfase deelde ik mijn hersenspinsels via een Blog. Dat was toen echt bedoeld om dingen van me af te schrijven, haast therapeutisch. Dat heeft me toen erg geholpen om door een ingewikkelde tijd te komen. Nu ik op die tijd kan terugkijken, kan ik iedereen aanraden een dergelijke uitlaatklep te zoeken als het even allemaal tegen zit.

“Ik had wellicht dingen anders kunnen doen, misschien zelfs wel beter, maar ik vind het echt zonde van mijn energie om te denken in termen van 'spijt hebben'. Wat bereik ik daarmee?”

Deze website is het vervolg en is veel minder bedoeld als uitlaatklep voor dingen die ik moet verwerken, maar veel meer als forum om te delen en te discussiëren. Het delen van mijn belevenissen, inzichten, irritaties, onbegrip, anekdotes, vragen...kortom, de dingen die mij bezighouden.


Wie daar dan op zit te wachten, zou een terecht vraag kunnen zijn. Het antwoord op die vraag: "geen idee, dat zien we dan wel weer!" Het is waarschijnlijk om dezelfde reden dat de kunstenaar zijn werken maakt, de musicus iedere keer dat podium bestijgt, de schrijver zijn boeken schrijft en de advocaat opkomt voor de rechten van anderen: passie, gedrevenheid, ijdelheid, de zoektocht naar antwoorden of gewoon uit liefhebberij. In mijn dagelijks leven kom ik allerlei zaken tegen die me intrigeren, verbazen, verrijken, verrassen, ergeren, verblijden en waar ik dan zo mijn gedachten en oordelen over heb.


In 2016 heb ik mijn Amsterdamse leven verruild voor een leven in Bloemendaal. Ik had toen nog geen idee hoe dat leven er uit zou gaan zien en hoe dat zich verder zou gaan ontwikkelen. Ik had mezelf drie jaar gegeven om oude zaken af te ronden, rust te vinden en nieuwe dingen op mijn pad te laten komen. Inmiddels zijn deze drie jaar bijna voorbij en kunnen we de balans gaan opmaken. Het afronden van die oude zaken bevindt zich in de afrondende fase, de rust is weergekeerd en er zijn tal van nieuwe dingen op mijn pad gekomen.


So far, so good.....


Het is begonnen op Landgoed Dennenheuvel, als huismeester in een tijdelijke woonvoorziening voor statushouders. Vluchtelingen uit verschillende streken van de wereld die een veilig heenkomen hebben gezocht voor zichzelf en hun dierbaren. Zo goed als dat ging, hebben wij hier mensen opgevangen en een gevoel proberen te geven van welkom, rust en veiligheid. Veiligheid is misschien wel de allereerste basisbehoeften van ieder levend wezen op aarde.


Ik zeg wel eens dat wij in het makkelijke deel van de wereld wonen en leven. Dat gun je toch iedereen! Wij zijn hier opgegroeid in vrijheid en in grote rijkdom. We klagen wel veel en dat hoort ook wel een beetje bij onze volksaard, maar we hebben het natuurlijk allemaal ontzettend goed hier. Ook als het allemaal even een tijdje tegen zit, zijn er tal van mogelijkheden en kansen om opnieuw te beginnen of een doorstart te maken. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hierover uit eigen ervaring kan meepraten. Het zijn geen makkelijke jaren geweest en er ligt nog wel een aantal uitdagingen in het vooruitzicht maar niets is onmogelijk gebleken.


De oprichting van mijn arbeidsbureau voor vluchtelingen, samen met mijn geweldige compagnon, was de volgende kans om mezelf weer op te richten en tegelijk een kleine bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. Een samenleving die mij zoveel heeft gegeven en gebracht. De beren die mijn zakenpartner en ik op onze weg zijn tegengekomen hebben we één voor één recht in de ogen gekeken en op alle mogelijke manieren om zeep geholpen, omarmd, getemd of genegeerd.


Het was alweer even geleden dat ik mijn politieke activiteiten had gestaakt. Vooral omdat ik me er over bleef verbazen hoe de politiek toch altijd zo achter de feiten aan blijft lopen en zelden vóór de muziek uit. Toch kroop ook dit bloed weer waar het niet gaan kon en vond wederom aansluiting bij een nieuwe politieke beweging in Nederland. Ik ben nu raadslid in Bloemendaal namens de eerste lokale afdeling van de heropgerichte Vrijzinnig Democratische Bond. Een politieke partij die nu eens niet is opgericht als tegenbeweging, als antipartij of als partij die alleen maar voor een deelbelang wil opkomen (voor ouderen, christenen of voor de bloemetjes en de bijtjes), maar als partij die Nederland echt beter wil maken voor iedereen. Nederland vol? Aperte onzin, maar we zullen het allemaal wel een beetje beter moeten organiseren en verdelen. We moeten onszelf eigenlijk diep schamen dat we, gezien onze enorme rijkdom en kennis, zoveel zaken nog maar niet goed en betaalbaar weten te organiseren. Zaken als zorg, volkshuisvesting, onderwijs, etc.


Mijn website zal zich in de loop der tijd vullen met zeer uiteenlopende posts die ik maar even kort gezegd 'mijn wereld' noem. Ik nodig u bij deze van harte uit om daar deelgenoot van te worden, daar uw reacties bij te leveren...ook als u het met mij oneens bent. Ik ben niet van suiker, heb inmiddels voldoende eelt op mijn ziel gekweekt en ben niet snel van mijn stuk te brengen. Ik hecht echter wel aan een beschaafde discussie. Dat mag op het scherpst van de snede, maar ik hou er wel van dat we elkaar vanuit wederzijds respect bejegenen. Ik zal me te allen tijde het recht voorbehouden om reacties te verwijderen als die mijn grens overschrijden.


Ik kijk ernaar uit!

408 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page