top of page

Voor wie het nieuws uit Bloemendaal de afgelopen weken heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat er veel te doen is rondom het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. De komst van de Formule 1 naar Zandvoort houdt de gemoederen aardig bezig, ook in de gemeenteraad van Bloemendaal.
 

De opwaardering van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort is een lang gekoesterde wens van de gemeente Bloemendaal. Het almaar groeiende verkeer richting de kust zorgt al jaren voor veel overlast, voor mens en milieu. Door de geplande komst van de Grand Prix naar het circuit van Zandvoort lijkt het proces nu in een stroomversnelling te komen.

Provincie, Rijk, ProRail en NS verwachten dat het regionale mobiliteitsfonds een bijdrage levert om de opwaardering mogelijk te maken; of we maar even snel willen beslissen. Al sinds 2013 participeert de gemeente Bloemendaal in dit fonds en doteert uit eigen middelen om dit fonds gevuld te krijgen. Het bedrag, uit dit fonds dat wordt gevraagd voor de aanpassing van het spoor, is 1,4 miljoen Euro.
 

De technische opwaardering is nodig om structureel voldoende treinen over het tracé Haarlem – Zandvoort te laten rijden en, indien noodzakelijk, extra treinen tijdens warme zomerdagen en grote evenementen. Zoals gememoreerd, is een meerderheid van de gemeenteraad voor opwaardering, zolang deze niet leidt tot extra overlast voor onze inwoners. Ook het verkeer bij de overweg in Overveen mag niet extra worden gehinderd, door toename van het spoorverkeer.

De wethouder doet er alles aan om zoveel mogelijk overlast beperkende maatregelen in een akkoord te gieten. De Provincie, het Rijk, ProRail en de NS stoppen hun kop in het zand en staan nog niet open voor het nemen van deze maatregelen. Onder druk wordt alles vloeibaar, zo ook in onze gemeenteraad. Er is, in de raad, een tweedeling ontstaan tussen partijen. De ene kant die het minder nauw lijkt te nemen met de overlast en partijen en de overige die tot het laatst willen vechten voor een akkoord, waarbij overlast beperkende maatregelen een harde eis is. Op dit moment is er nog geen akkoord.
 

De raad van Bloemendaal mag, naar onze mening, de wethouder zijn onderhandelingspositie, door in te stemmen met dit raadsvoorstel, niet uit handen nemen. De 1,4 miljoen moet aangewend worden voor het realiseren van de overlast beperkende maatregelen, ten faveure van de inwonenden van Overveen.
 

Daarom steunt de VDB het raadsvoorstel, zoals het nu is aangeboden aan de raad, op 31 oktober aanstaande niet!

bottom of page