top of page

Mijn interesse in politiek begon op de middelbare school, waar het, tijdens de lessen staatsinrichting met enige regelmaat ontaarde in pittige politiek inhoudelijke discussies. Ik merkte toen dat ik meer aan de rechterkant van het politieke spectrum stond dan mijn klasgenoten. Op mijn 18e werd ik lid van de VVD en trad toe tot het bestuur van de lokale afdeling in de gemeente waar ik toen woonde. Ik snapte nog weinig van de politiek in de praktijk, maar las veel en leerde snel bij. Hoewel ik lid bleef van de partij, was ik tijdens mijn studietijd daarna in Amsterdam niet politiek actief, maar volgde het vanaf de zijlijn.
 

Met de opkomst van het populisme in Nederland en het besluit van Pim Fortuyn om politiek actief te worden besloot ik mij weer actief in te gaan zetten en ging naar een Algemene Ledenvergadering van de VVD Amsterdam. Ik raakte daar in een geanimeerd gesprek met de toenmalige lijsttrekker Frits Huffnagel. Voor ik het wist zat ik in het bestuur van de VVD Afdeling Amsterdam Centrum en waren we druk met ledenwerving en met het schrijven van een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Ik kwam op een verkiesbare plek op de kieslijst en werd lid van de deelraad Amsterdam Centrum. We werden de grootste partij in het Centrum en leverde de stadsdeelvoorzitter, Anne Lize van der Stoel, van wie ik heel veel heb geleerd over, met name, lokale politiek!

In diezelfde tijd speelde de lijstrekkersverkiezing bij de landelijke VVD tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Hoewel ik zeer veel bewondering had (en nog altijd heb) voor Mark Rutte, sprak de heldere no-nonsens toon van Verdonk mij wel aan en ik werd actief in het campagneteam van Rita Verdonk. Mark werd uiteindelijk lijsttrekker en Rita scheidde zich af van de VVD. Als lid van het kernteam van Trots op Nederland werd ik actief in de kieskringorganisatie en richtten we ons, in eerste instantie, op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Het lukt ons om in bijna 40 gemeenten mee te doen met deze verkiezingen.

Na enkele jaren Trots op Nederland nam mijn leven een andere wending en ik moest mij weer meer gaan focussen op mijn leven als cultureel ondernemer. De actieve politiek verdween enige jaren naar de achtergrond. Het duurde tot 2017 voordat ik mij, in mijn nieuwe woonplaats Bloemendaal, weer eens ging melden om stemmen te tellen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ik raakte in contact met twee dorpsgenoten die samen in 2015 een oude politieke partij tot leven hadden gewekt, de Vrijzinnig Democratische Bond.

De Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door leden van de Liberale Unie die zich hadden afgescheiden en door voormalige leden van de Radicale Bond. De partij kende ook haar eigen jeugdorganisatie: de Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie (VDJO). De VDB was ruim veertig jaar vertegenwoordigd in de Staten-Generaal. Van 1901 tot 1946 had de VDB een fractie in de Tweede Kamer en van 1904 tot 1946 was de partij ook met een Eerste Kamerfractie vertegenwoordigd. Zowel in het begin van de 20e eeuw als tijdens de crisisjaren (1929-1940) maakte de VDB enkele jaren onderdeel uit van de regering. In 1946 ging de VDB samen met de SDAP en de CDU op in de PvdA. 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is de eerste lokale afdeling van de Vrijzinnig Democratische Bond. Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. De VDB is (her)opgericht op 17 maart 2015 met als basis de uitgangspunten van de VDB in 1901. Hieraan is een hedendaagse vorm gegeven. Ik zit sinds maart 2018 in de gemeenteraad van Bloemendaal waarin ik, samen met mijn duo-raadsleden Marjolijn Steegman-Van Kappen en Arie Goote, onze standpunten zo helder mogelijk probeer te verkopen. Voor deze eerste raadsperiode was ons hoofddoel om wat bestuurlijke vernieuwing en verbetering te brengen in deze ingewikkelde gemeente. 

In vier jaar tijd had ik me weer aardig ingegraven in de lokale politiek en dachten wij echt een nieuw geluid te brengen in het, enigszins vastgeroeste Bloemendaals bestuur. Op de volgende pagina deel ik mijn politieke geluid, graag met u. 

bottom of page