top of page

Nee, dat is niet de reden dat Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zo kritisch naar het Integraal Huisvesting Programma onderwijs, IHP kijkt.

Het probleem met het IHP is de financiering van één en ander. Waar de basisscholen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen – waar ze gelden voor krijgen van de rijksoverheid – zo is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van de school. Met andere woorden; als een school moet groeien, om welke redenen dan ook, dan drukt dat op de gemeentelijke begroting.

Is het dan erg als een school groeit?


Nee, in principe niet. Maar de gemeente Bloemendaal is vele opzichten uniek, zo ook hier.

We kunnen in Bloemendaal spreken van scheefgroei van de scholen. De scholen in Bloemendaal bestaan voor bijna 40 procent uit leerlingen van buiten de gemeente. In absolute cijfers betekent dat zo’n 1.400 leerlingen, dat (uitgedrukt in aantallen klaslokalen) staat voor in totaal zes schoolgebouwen. Schoolgebouwen die wij, als gemeente, in stand moeten houden, verduurzamen en renoveren.

Gemeenten krijgen vanuit de rijksoverheid een budget voor de schoolgebouwen, gebaseerd op het aantal basisschoolleerlingen, woonachtig in de gemeente. Voor de 1.400 leerlingen (lees: de zes schoolgebouwen) is dus geen geld aanwezig, voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw.
Voor de middelbare scholen speelt dit probleem niet vanwege hun regionale functie. Scholen voor het primair onderwijs hebben deze regionale functie niet en worden derhalve ook anders gefinancierd. Als de rijksoverheid de financiering van de basisscholen op een andere (eenzelfde) wijze zou organiseren, zouden we deze discussie niet nodig hebben.

Wij hebben van het college begrepen dat de wethouder een brief heeft geschreven naar Den Haag, om dit probleem onder hun aandacht te brengen.


Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal heeft geen hoge verwachtingen over het antwoord; niet omdat het geen goede brief zou zijn maar, omdat dit probleem in geen andere gemeente in Nederland speelt, zoals het hier speelt.
De basisscholen in Bloemendaal hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen (lees: ouders) van buiten onze gemeente. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met het bouwen aan het juiste netwerk.

 

De oplossing, die Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal onderzocht en besproken wil zien met de schoolbesturen, is een plaatsingsbeleid. Een beleid waarbij ouders kunnen kiezen uit scholen uit, bijvoorbeeld, een bepaald postcode gebied. Enige overlap bij scholen, die aan de rand van de gemeente staan zal er altijd zijn, maar dit is wel een manier de groei van scholieren van buiten de gemeente binnen onze scholen enigszins te beteugelen.


Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is natuurlijk voor vrijheid van onderwijs, maar constateert wel het grote nadeel van het op afstand zetten van de schoolbesturen, waardoor de invloed van de (lokale) overheid op het onderwijs grotendeels is verdwenen. Als de scholen niet meewerken, zullen we met lede ogen aan moeten zien hoe we moeten gaan bezuinigen op andere collectieve voorzieningen voor onze bewoners zoals de gemeentelijke muziekschool, de bibliotheek etc..
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is blij dat de motie, die wij hiertoe hebben ingediend, bijna unaniem door de raad is aangenomen.


Nu afwachten of er een goede oplossing wordt gevonden en komt.

bottom of page