top of page

Op veler verzoek, mijn bijdrage gisteravond naar aanleiding van de afhandeling van de eerste 16 vermeende integriteitsmeldingen van de leden van Hart voor Bloemendaal:

 

Voorzitter, leden van de raad, geachte inwoner van Bloemendaal,
 

Er moet mij iets van het hart. Juist op de avond dat we hopelijk met een grote raadsmeerderheid, de eerste vermeende integriteitsmeldingen naar de papierversnipperaar zullen verwijzen. Juist aan de vooravond van een periode van rust en bezinning. Aan de vooravond van een nieuw politiek jaar en misschien wel vooruitlopend op het overwegen van goede voornemens.
 

Wij leven nog steeds in een vrij land, een land waarin veel kan en veel mag en waarin je bijna alles mag zeggen. Een vrijheid die ik tot aan mijn dood zal blijven verdedigen. Echter, deze vrijheid komt met een grote verantwoordelijkheid. De verantwoordelijk die je neemt voor de consequenties die het vieren van al die vrijheden met zich mee kan brengen. Ik heb geleerd dat mijn vrijheid eindigt waar de vrijheid en de integriteit van een ander in het geding komen.
 

En, hoewel ik het steeds meer probeer te negeren, weg klik of delete….ik heb me de afgelopen tijd weer mateloos gestoord aan de wijze waarop sommige raadsleden in deze gemeente politiek menen te moeten en te kunnen bedrijven, zowel binnen de muren van dit raadhuis, als in de media en met name de social media. En ondanks het feit dat ze de wet aan hun zijde hebben….hoewel ze zich op steeds dunner ijs beginnen te begeven….is deze wijze van invulling geven aan hun volks-vertegenwoordigende taak wat VDB en ook wat mij persoonlijk betreft beneden iedere waardigheid.
 

Hoe groot zou het zijn geweest als mevrouw Roos gewoon ruiterlijk had toegegeven dat ze een misstap heeft gemaakt, spijt heeft en…zoals je dat doet…haar verontschuldigingen had aangeboden aan haar collega raadsleden, aan het college, de ambtenaren en niet in de laatste plaats aan de bevolking van Bloemendaal, die…voor een deel…het vertrouwen in haar hadden gesteld. Hoe verwerpelijk is het om je als een soort veroordeelde klokkenluider te profileren in de hoop nog iets te redden van het zinkende schip en om het hardst te roepen hoe fout alle anderen zijn…zonder maar één wettig en aantoonbaar bewijs te leveren. Een klokkenluider die niet weet waar de klepel hangt.
 

En hoe goed ik me ook kan voorstellen, mijnheer Slewe, hoe moeilijk het is om als burger in conflict te geraken met de overheid….stop ermee om dit te verwarren met je taken als gemeenteraadslid. Het overgrote deel van de integriteitsmeldingen die zijn ingediend hebben direct of indirect betrekking op uw privézaak met de gemeente. Als we hier politiek met elkaar bedrijven over zaken daarbuiten, vinden we elkaar soms zelfs…als lokale oppositiepartijen….maar hou, in godsnaam privé en politiek gescheiden….want dan krijgt u , in elk geval ons tegen zich.
 

Hou op met het verkondigen van halve waarheden, onwaarheden, het amateuristische knip en plakwerk. Hou op met het beschadigen van mensen, de integriteit van anderen aan de kaak te stellen terwijl uw eigen handelen niets anders is dan het verstrengelen van belangen…en dus allesbehalve integer. En als u dan zo zeker bent van uw zaak…doe aangifte, in hemelsnaam!
 

Als fractievoorzitter van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal neem ik hier, langs deze weg, openlijk afstand van de wijze waarop enkele raadsleden hier buiten iedere oever treden waarbinnen zij, met de verantwoordelijkheid die zij zijn aangegaan om het algemeen belang van Bloemendaal te dienen, mijns inziens zouden moeten blijven.
 

Wij steunen het raadsvoorstel en spreken ons vertrouwen uit in de integriteit van onze burgemeester.

bottom of page