HCBLOEMENDAAL.png

In december 2021 kwam het lustrumboek uit van Hockeyclub Bloemendaal in het kader van hun 125 jarig bestaan.

Dit was mijn eerste grote schrijf-opdracht. De meeste artikelen zijn van mijn hand en als eind-redacteur heb ik heel fijn samengewerkt met grafisch ontwerper Mimi Sugarman aan dit prachtige boek. 

 

Ruim vijfentwintig jaar heb ik aan de basis gestaan van tal van nieuwe initiatieven: nieuwe ondernemingen; nieuwe afdelingen van bedrijven en instellingen; nieuwe verenigingen en stichtingen; nieuwe politieke partijen; nieuwe podia en festivals; carrières van mensen en ik heb een aantal doorstarts gedaan.

In al die jaren heb ik veel geschreven.....heel veel. Ik schreef businessplannen, partijprogramma's, subsidieaanvragen, biografieën, marketingstrategieën, website teksten, evaluatierapporten, persberichten, artikelen, visie documenten, plannen van aanpak, etc. etc......voor mezelf en voor anderen.

 

Voor mij is de kunst van het schrijven, het vinden van de juiste balans tussen het delen van informatie én het overbrengen van een boodschap. Mijn verhaal is voor een ander pas interessant als hij zich herkent in wat ik heb geschreven. Toen ik onlangs mijn zoon hielp met zijn schoolwerk moest ik weer eens, pijnlijk, constateren dat begrijpend lezen toch écht begint bij begrijpbaar schrijven. 

Als generalist weet ik van heel veel dingen een beetje en heb ik een talent ontwikkeld voor begrijpbaar schrijven. Laat mij u helpen met het overbrengen van uw boodschap. Ik schrijf met een vlotte pen of redigeer specialistische teksten tot een leesbaar geheel, zonder dat er íets aan inhoud verloren gaat.

 

Als creative copywriter schrijf of herschrijf ik geen teksten, maar maak ik 'verhalen' en denk ik mee met het creatieve proces. In dit proces heb ik velen zien vastlopen, vastlopen in het overbrengen van hun boodschap.

Ik schrijf omdat ik niet weet wat ik denk,
totdat ik lees wat ik bedoel !