top of page

In de ruim 25 jaar dat ik aan de basis heb gestaan van tal van nieuwe initiatieven; nieuwe ondernemingen, nieuwe afdelingen van bedrijven en instellingen, nieuwe verenigingen en stichtingen, nieuwe politieke partijen, nieuwe podia en festivals en carrières van mensen heb begeleid, heb ik veel geschreven, heel veel. Ik schreef businessplannen, partijprogramma's, subsidieaanvragen, biografieën, marketingstrategieën, website teksten, evaluatierapporten, persberichten, artikelen, visie documenten, plannen van aanpak, etc. etc. Ik schreef ze voor mezelf en ik schreef ze voor anderen.

 

Ik heb daarbij het meest geleerd door gewoon te doen, door te geloven in mezelf en in mijn ideeën, maar ook door te twijfelen en kritisch te blijven, door risico's te nemen en fouten te durven maken, door vol te houden en vooral niet te snel op te geven, door te luisteren naar anderen....maar niet teveel!
 

De kunst van het schrijven, is het vinden van de juiste balans tussen het delen van informatie en het overbrengen van een boodschap. Een verhaal is voor een ander pas écht interessant als hij zich herkent in wat hij leest. Dat vraagt meer om een goede schrijftechniek dan om een goede leesstrategie. Toen ik onlangs mijn zoon hielp met zijn schoolwerk moest ik weer eens pijnlijk constateren dat begrijpend lezen toch écht begint bij begrijpbaar schrijven. 
 

Laat mij u helpen met het overbrengen van uw boodschap, met het schrijven van inspirerende verhalen, interviews met belangwekkende mensen, het schrijven van een pakkende column of het produceren van podcasts. Ik kan uw specialistische teksten redigeren tot een begrijpbaar geheel, zonder dat er iets aan inhoud verloren gaat. Laat mij uw online en offline content beheren en actualiseren. Als copywriter schrijf of herschrijf ik niet alleen teksten, maar denk ook mee met het creatieve proces.

bottom of page