top of page

Dit jaar wil ik mijn Algemene Beschouwing beperken tot enkele zorgen die de aandacht vragen, ondanks het vele dat goed gaat in onze mooie gemeente. Ik stel voorop – ik heb het al een aantal maal in diverse gremia gezegd – dat het grootste probleem in de gemeente Bloemendaal de gemeenteraad zelf is. Nu is het, het juiste moment voor zelfreflectie van de gemeenteraadsleden. Naar de smaak van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal gaat het in de diverse commissie- en raadsvergaderingen veel te weinig over zaken die het belang van de gemeente dienen. Eigenbelang en het belang van de partij prevaleren vaak. Men neemt elkaar ongefundeerd de maat over integriteit, burgermeester en wethouders krijgen er van langs omdat zij hun werk niet of niet goed zouden doen en men durft zelfs, in het openbaar én openlijk ambtenaren aan te vallen en de namen van iedereen die een bedreiging vormt voor de eigen idealen door het slijk te halen. Dit alles onder het mom van de “controlerende taak” van een gemeenteraadslid. Ik stel dit aan de orde met de vraag aan elk zichzelf respecterend raadslid bij zichzelf na te gaan in hoeverre het algemeen belang van onze gemeente, haar bewoners en ondernemers, daarmee is gediend. Het is niet zo heel moeilijk om alles in het negatieve te trekken en vanuit een soort modieus complot denken om het hardst te roepen hoe fout alles en iedereen is. VDB zou meer onder de indruk zijn van raadsleden die zelf eens met oplossingen, of zelfs maar met een begin daarvan, zouden komen.
 

Ik put moed dit juist nu aan de orde te stellen omdat ik vaststel dat een groot deel van deze gemeenteraad bereid blijkt te zijn hier eens kritisch naar te kijken en hier aan te werken. Zo langzaam maar zeker beginnen we onze interne huishouding op orde te krijgen en kunnen we een nieuw begin gaan maken met waar we hiervoor zitten.

Grote zorgen heeft de VDB over de kerntaken van onze lokale overheid. Ondanks het mooie succes dat er is geboekt met Vitaal Vogelenzang, blijkt het toch ongelooflijk lastig om het binnen een enigszins redelijke termijn in deze gemeente voor elkaar te krijgen íets te doen aan de ongelooflijke woningnood. Verloren stukjes grond worden met hand en tand verdedigd met het argument dat er nog een aantal vleermuizen aan het klaverjassen is, of dat er een groot gevaar dreigt omdat er een transformatorhuis op ontploffen zou staan.
Laten we eens een begin maken met het doorbreken van enkele taboes die al jaren het woningbeleid van de gemeente Bloemendaal teisteren. Maak het splitsen van grote villa’s bespreekbaar en maak ze gereed voor meervoudige bewoning, bijvoorbeeld voor ouderen. Ook wordt tegenwoordig met graagte de stikstofkaart getrokken om nieuwe en zeer noodzakelijke bouwprojecten tegen te houden. Waar onze ouders én onze kinderen straks moeten wonen is kennelijk van ondergeschikt belang. Zelfs voor het huisvesten van mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten om zichzelf en hun kinderen in veiligheid te brengen vinden wederom eindeloze discussies plaats.

 

Zorgen zijn er ook om de almaar oplopende en oncontroleerbare kosten, met name in de zorg. Het lijkt wel alsof de VDB zo’n beetje als enige zich druk maakt over de hoge kosten die wij als gemeente moeten maken om leerlingen uit andere gemeenten onderwijs te kunnen bieden, waarvoor de inwoners van Bloemendaal zelfs meer OZB moeten gaan betalen om de begroting sluitend te krijgen. Over de bereikbaarheid van onze gemeente wordt meer en meer over onze hoofden heen beslist en besloten en wordt onze regio het overloopgebied van Groot Amsterdam. VDB zal deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Een verbeterde infrastructuur in welke vorm dan ook moet bespreekbaar blijven, maar wel met de nadrukkelijke betrokkenheid van onze gemeente.
 

Bloemendaal staat op de kaart als één van de rijkste gemeentes van Nederland. Helaas is dit niet af te lezen aan het beleid en het budget voor kunst en cultuur. Zelfs een paar Euro voor het door onze community breed gedragen cultureel Lente Festival kon er niet af….wat een armoede!
 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zal ervoor blijven pleiten en vechten dat de overheid die taken, die zij ooit zo node aan de markt moest overlaten….want zogenaamd beter, efficiënter en goedkoper…..weer tot haar kerntaken gaat rekenen en gaat terugnemen.
 

De komende anderhalf jaar zal voor veel partijen in het teken staan van het winnen of wellicht, herwinnen van de gunst van hun eigen achterban, teneinde weer voldoende stemmen te halen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. VDB rekent het zich tot taak zich ook de komende jaren te blijven inzetten voor het algemeen belang van deze prachtige gemeente, voor ál haar inwoners en voor ál haar ondernemers.

bottom of page