top of page

De gemeente Bloemendaal is dan misschien wel de duurste gemeente van Nederland. Het is beslist niet de rijkste gemeente van Nederland. Als gemeente, waar weinig meer ontwikkeld kan en mag worden, hebben we toch de grootst mogelijke moeite om de financiële huishouding op orde te houden. Als enerzijds zo ontzettend groene gemeente, staan we anderzijds zo ontzettend in het rood.

Zoals de wethouder tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7 november j.l. uit heeft gelegd krijgt de gemeente Bloemendaal veel minder uit de rijksruif dan andere gemeenten van gelijke grootte. Je kunt daar natuurlijk prat op gaan, maar uiteindelijk komt de rekening bij de burger terecht.


Tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar heeft de huidige coalitie die pijn maar vast bij de burgers neergelegd door de OZB aanzienlijk te verhogen. Ver weg nog van de volgende gemeenteraadsverkiezingen, opdat iedereen het tegen die tijd wel vergeten is. Gelukkig wordt er nog wel goed oppositie gevoerd in Bloemendaal en stemde vorig jaar de gehele oppositie tegen die nieuwe begroting en vooral tegen de nieuwe voorstellen, die naar onze smaak veel te ambitieus waren.

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zal u ook de komende jaren blijven herinneren aan die zeer pijnlijke maatregel. Bezuinigen was geen optie en onze alternatieve begroting werd weggewuifd alsof wij niet goed bij ons hoofd waren!

Hoe anders zien de begroting en de nieuwe voorstellen er voor komend jaar uit. Ik kan niet anders concluderen dan dat er toch wel iets is blijven hangen van alle kritiek van vorig jaar en dat de hand wat meer op de knip blijft.


Grote zorg blijven de constante overschrijdingen binnen het sociaal domein. Al in 2017 bleek uit onderzoek dat gemeenten 4,4% meer uitgegeven binnen het sociaal domein dan begroot. Deze overschrijding is vooral het gevolg van de uitgaven op de jeugdzorg, zo ook in de gemeente Bloemendaal. Ondanks het landelijke karakter van deze problematiek zullen we toch ook de komende jaren met een kritische blik blijven kijken naar de voorstellen van onze wethouder om de kosten te beteugelen.

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal houdt een vinger aan de pols en zal er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeente opnieuw bij de burger moet aankloppen voor een verhoging van de lasten. Investeren waar nodig en bezuinigen waar mogelijk…het kan!

bottom of page