top of page
Search

De Invasieve Exoot

Updated: Feb 5

Invasieve exoten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Invasieve soorten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit.


Het rapport is uit en 'men' is het eens! De mens en het menselijk handelen zijn de voornaamste oorzaken dat het klimaat veel sneller verandert dan al miljoenen jaren het geval is. Geen groot nieuws dus. Maar goed, wat nu?? Er moeten snel maatregelen genomen worden en daarvoor kijkt diezelfde mens direct naar de politiek. Het is nu eenmaal makkelijker om van bovenaf opgelegde regels te volgen dan je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hoe kunnen we nieuwe, duurzamer bronnen aanwenden om te kunnen blijven voorzien in onze behoeften? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die voorligt.


In het Haarlems Dagblad van vandaag hoor ik onze dijkgraaf (zeg maar, de politiek!) roepen dat we de invasieve exoten, zoals de muskusrat en de rivierkreeft moeten uitroeien omdat zij onze waterkeringen aantasten. Dat ook deze dieren een plekje hebben op onze planeet en binnen de evolutie, doet voor de duurzame dijkgraaf kennelijk niet ter zake. De oplossing voor ons klimaatprobleem moet volgens hem komen van stadstuintjes en kratten met planten op de daken van huizen. De parkeerterreinen van onze vervuilende auto's moeten voorzien worden plaveisel van opengewerkte steentjes, zodat overtollig water direct de grond in zakt.....want stel je voor, straks kunnen we niet meer parkeren, dat zou pas écht een ramp zijn!


Nog nergens heb ik gelezen dat we misschien eens moeten ophouden met het zoeken naar nieuwe bronnen die onze alsmaar groeiende behoeften moeten bevredigen, maar eens moeten gaan nadenken over die behoeften!! Als het rapport nu zó duidelijk is over het menselijk handelen, laten we het dan eens hebben over dat menselijk handelen. Ik las onlangs een artikel waarin een vooraanstaand paleontoloog zegt dat het allemaal is misgegaan vanaf het moment dat de mens opgehouden is jager - verzamelaar te zijn. Ondanks het feit dat ik het volstrekt eens was met al zijn conclusies, ben ik me toch gaan afvragen of de mens niet nog altijd jager - verzamelaar is. We jagen nog steeds van alles na: rijkdom, geluk, liefde en als je bij de gemiddelde mens binnenloopt in zijn huis, vakantiehuis of caravan, vinden we daar een enorme verzameling aan volstrekt overbodige shit. Spulletjes, het liefst op stroom en zo goedkoop mogelijk geproduceerd in landen die hierdoor een gigantische economische groei doormaken. We moeten stroomverslindende datacenters blijven bouwen, want we willen wel met zijn allen blijven Tinderen natuurlijk. Dat deze nieuwe welvaart mogelijk weer een verdubbeling van onze populatie in 60 jaar gaat opleveren, lossen we over 60 jaar wel weer op. Als mijn Chinese gadgets en onze devices opgeladen kunnen worden met stroom uit een windmolen is het toch opgelost? Vraag dat eens aan de 40 duizend vogels die alleen al door de windmolenparken in Nederland jaarlijks het lootje leggen. Collaterol damage??


Ik begrijp natuurlijk heel goed dat er oplossingen moeten komen voor de problemen die wij tot nu toe hebben veroorzaakt en daar dragen ook veel mensen een steentje aan bij, al was het maar vanuit een soort misplaatst 'wiedergutmachungsgefühl'. Waar ik nu zo benieuwd naar ben, is in hoeverre de mensheid, als grootste en meest invloedrijke invasieve exoot, bereid is om zijn behoeften eens te gaan beteugelen.


Waar komt toch die behoefte vandaan aan alsmaar méér? Wanneer is het een keer genoeg? Dankzij het internet kan ik binnen één minuut prachtige foto's en video's bekijken van de Taj Mahal, de Chinese Muur, de Egyptische piramides én de Niagara Falls. Waarom moeten we er perse naar toe? Waarom willen we elektrisch fietsen? Hebben we zoveel haast dan, of zijn we gewoon aartslui? Waarom maken we geen telefoons, wasmachines, televisies, auto's, etc. die een leven lang meegaan? Het kan!! Maar ja, dat past niet binnen het verdienmodelletje.


Doe ik het dan zelf zoveel beter? Ach ja, ik eet nog 'gewoon' vlees, rijd auto, koop ook spulletjes en drink met enige regelmaat een kopje koffie op een terras in Parijs. Ik doe het wél steeds minder, behalve Parijs dan, maar ga wel met de trein! Laten we onszelf wat meer bewust zijn van de gevolgen van ons handelen en dat de oplossing niet zit in het vinden van duurzamer bronnen. Wij 'mensjes' blijven onszelf maar zo centraal blijven stellen in het universum en geven eigenlijk geen reet om de planeet. We willen gewoon de omstandigheden op aarde naar onze hand zetten om ervoor te zorgen dat wij het hier nog een tijdje kunnen volhouden en kunnen blijven leven zoals we gewend zijn te leven, ook als dit ten koste gaat van weer andere soorten.

96 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page